Sečení trávy ve městě

Tovární 677/28
568 02 Svitavy
vedoucí střediska: Radim Klíč
e-mail: klic@svitavy.cz
mobil: 736 752 635

Obstarává se cca 56ha z celkových 80ha veřejné zeleně ve Svitavách. Součástí obstarávané zeleně jsou mimo jiné 3 km záhonů růží, 3,5 km živých plotů, mobilní zeleň, 130 čtverečních metrů letničkových záhonů apod. Péče o zeleň a vzhled města obnáší zejména údržbu travnatých ploch, dřevin, záhonů, květin a trvalek.

 

Další činnosti:

  • ÚDRŽBA DĚTSKÝCH HŘIŠŤ A SPORTOVIŠŤ
  • ÚDRŽBA LAVIČEK
  • PŘÍPRAVA A ZAJIŠTĚNÍ AKCÍ INVESTIČNÍHO CHARAKTERU
  • REALIZACE A ÚDRŽBA SADOVÝCH ÚPRAV
  • VÝSADBY VZROSTLÝCH STROMŮ
  • OŠETŘOVÁNÍ DŘEVIN, KÁCENÍ STROMŮ – I VE ZTÍŽENÝCH PODMÍNKÁCH
  • ŠTĚPKOVÁNÍ VĚTVÍ DO PRŮMĚRU 15CM
  • NABÍDKA PALIVOVÉHO DŘEVA

 

 

Ke správné a efektivní péči o zeleň SPORTES využívá několik plánovacích nástrojů. Jedním z nich je Pasport zeleně a Plán péče o zeleň. Oba dokumenty byly na sklonku minulého roku aktualizovány. Z čerstvých dat vyplývá, že celková rozloha veřejné zeleně ve městě dosahuje bezmála 100 ha. Z toho téměř 86 ha tvoří travnaté plochy. Všechny travnaté plochy jsou rozděleny do 4 intenzitních tříd (IT) údržby a 319 základních ploch. Rozdělení ploch do IT vychází z jejich polohy, funkce a významu.

V I. IT jsou zařazeny plochy v centru města, parky, parčíky a doprovodná zeleň hlavních silničních tahů. Ve II.IT jsou plochy zeleně v sídlištích, ulicích a jiných obytných souborech. Ve III.IT jsou zařazeny plochy menšího významu s menší frekvencí pohybu osob, jako např. v okolí garáží. Ve IV. a V. IT máme zařazeny plochy na okrajích města s minimální potřebou péče.

Kosení trávníků probíhá kontinuálně po jednotlivých základních plochách, které na sebe vzájemně navazují. Tento postup eliminuje prostoje, snižuje přejezdové časy mezi jednotlivými základními plochami a činí celý proces sekání co nejefektivnějším. Proto není možné měnit pořadí kosení a provádět kosení některých ploch přednostně na úkor ploch jiných.

Počet sečí pro jednotlivé IT vychází především z finančních možností rozpočtu města, který má samozřejmě své limity. Pro I. IT je dle intenzity růstu naplánováno 4-5 sečí, pro II.IT 3. seče, pro III.IT 2 seče a pro IV a V..IT max. 1 seč. Smluvní termíny jednotlivých sečí jsou nastaveny pouze orientačně podle dlouhodobých zkušeností s tím, že přesné termíny kosení se upravují dle vývoje počasí a růstu trávy v jednotlivých letech.

 


 

Zeptejte se nás
Položky označené * jsou povinné
Vaše jméno
* Váš e-mail
* Vaše zpráva
Vyplňte prosím výsledek (číslo)
* tři plus pět