Koupaliště

Zahájení sezóny na koupališti je naplánované na sobotu 12. 6. 2021 kdy otevírací doba bude dle klimatických podmínek od 9 do 20 hod. Pro letošní rok jsme pro návštěvníky připravili opět několik novinek. První novinkou je vybudování nových stinných míst, dále se po loňských kladných ohlasech pokračovalo s výměnou schůdků, které jsou příjemnější v nastupovaní a vystupovaní z vody velkého bazénu především pro seniory a osoby se zhoršeným pohybovým aparátem, stejně tak se vyměnila a doplnila část lehátek, která již byla neopravitelná. Další novinkou je instalace nových herních prvků pro nejmenší návštěvníky, které jsou umístěny ve stinných místech koupaliště.

V letošním roce musí bohužel návštěvníci počítat s omezením, především z důvodu vládních opatření, které jednak omezují maximální kapacitu koupaliště, ale především ukládají povinnost se před vstupem do areálu prokázat potvrzením, s výjimkou dětí do šesti let.

VSTUP BUDE UMOŽNĚN POUZE ZA PŘEDPOKLADU splnění jedné z podmínek (předložení potvrzení na pokladně):

 • nejméně 22 dní po první dávce schválené vakciny proti onemocnění Covid-19
      nebo
 • antigenní test ne starší než 72 hodin
      nebo
 • PCR test ne starší než 7 dní
      nebo
 • samotest (čestné prohlášení) ne starší než 72 hodin
      nebo
 • potvrzení zaměstnavatele/školy o provedeném testu (nejdéle před 72 hodin)
      nebo
 • laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech
 • výjimku mají pouze děti do 6-ti let


Při návštěvě koupaliště je nutné dodržet dále tyto podmínky:

 • dodržovat 2m rozestupy (fronty občerstvení, pokladna, toalety, travnaté plochy), mimo koupací plochy
 • před vstupem do areálu si vydezinfikovat ruce
 • při používání lehátek nebo laviček používat pod sebe osušky nebo deky


Návštěvníci také musí počítat, že během provozu koupaliště může dojít k úpravě aktuální kapacitě koupaliště, jelikož se ne na všechny dny podařil nasmlouvat dostatečný počet kvalifikovaných plavčíků. O daném počtu budou každý den návštěvníci informování na stránkách koupaliště pod odkazem Koupaliště – aktuálně, stejně tak před vstupem do areálu na pokladně.

Ceny v letošním roce zůstávají nezměněné.