O společnosti

SPORTES Svitavy s.r.o. je společnost založená a vlastněná městem Svitavy jako jediným společníkem. Společnost poskytuje mnoho služeb pro město, ale v rámci své podnikatelské činnosti také pro širokou veřejnost, okolní obce a jiné soukromé subjekty. Účelem zřízení společnosti bylo a je zajištění komunálních služeb pro město Svitavy a uspokojování potřeb občanů města Svitavy včetně zajišťování péče o městem svěřený majetek. SPORTES Svitavy s.r.o. je současně provozovatelem městských sportovišť.

Společnost se zapojuje do každodenního života našeho města. Zajišťujeme opravy chodníků, vozovek, účelových komunikací, cyklostezek, parkovišť, uličních vpustí; sekání ploch veřejné zeleně, údržbu parků, květinových výsadeb, mobilní zeleně, dětských hřišť a naučných stezek. Jsme schopni trávu nejenom sekat, ale provádíme také výsadby květin, stromů, keřů a celý rok zabezpečujeme květinovou výzdobu města. Zabezpečujeme provoz veřejného osvětlení na ulicích a vytváříme velikonoční a vánoční výzdobu města. Jsme provozovatelem veřejných záchodků a zabezpečujeme technickou přípravu, průběh a úklid veškerých městských kulturních akcí. Nově zajišťujeme také výlepy plakátů na městských výlepových plochách.

Provozujeme téměř všechna veřejně přístupná sportoviště města svitavy - Krytý plavecký bazén, Koupaliště, Volejbalové kurty, Sportovní hala "Na Střelnici", areál Svitavského stadionu, Multifunkční tělocvičnu Šapito, hřiště Lány s umělým trávníkem 3. generace, Zimní stadion, volnočasový areál Rosnička a Lyžařské běžecké trasy.

Naší snahou je neustále se rozvíjet a zdokonalovat, a to nejen to stránce technického vybavení, ale i v odbornosti jednotlivých zaměstnanců. Našim cílem je nejenom zajištění zvyšování kvality našich činností, ale také rozšíření rozsahu našeho podnikatelského portfólia.

Základní činnosti společnosti:

 • čištění města
 • údržba místních a účelových komunikací
 • zimní údržba místních komunikací
 • údržba veřejné zeleně
 • údržba městského mobiliáře, dětských hřišť a naučných stezek
 • doprava
 • údržba veřejného osvětlení
 • údržba veřejného pohřebiště, správa pohřebnictví
 • provoz veřejných záchodků
 • technické zabezpečení kulturních akcí
 • provoz sportovní haly
 • provoz areálu Svitavský stadion
 • provoz areálu hřiště Lány
 • provoz krytého plaveckého bazénu
 • provoz koupaliště
 • provoz volejbalových kurtů
 • provoz zimního stadionu