Zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci Kanalizace MěSy-III.etapa.