Odkoupení neprovozuschopného PistenBully 200

                          - příloha č.1 (.doc)