Technické služby

Úsek technických služeb spol. SPORTES Svitavy s.r.o. je zřízen za účelem poskytování komunálních služeb a správy svěřeného majetku. Komunální služby jsou poskytovány ve městě Svitavy a dále i v okolí jako podnikatelská činnost. Správa majetku je vykonávána pouze na majetku města Svitavy. Jedná se především o: místní a účelové komunikace, veřejné osvětlení, veřejnou zeleň, dětská hřiště, městský hřbitov a vybraná sportoviště. Současně je společnost SPORTES provozovatelem Kompostárny Svitavy.

Hlavní náplní je tedy správa svěřeného majetku, tj. provádění jeho oprav a údržby podle příslušných obecně platných předpisů.

Mimo tyto činnosti se Úsek technických služeb účastní i na přípravě a realizaci investičních akcí města Svitavy. Podílíme se především na investičních akcích v těchto oblastech: místních a účelové komunikace, veřejná zeleně, dětská hřiště, Kompostárna, Veřejné osvětlení, městská sportoviště. Podstatná část uvedených činností je zajišťována dodavatelským způsobem.

Vyjádření v rámci stavebního řízení:

Úsek technických služeb dále vydává stanoviska v rámci stavebního řízení. Níže je zpracovaná žádost o vyjádření, kdy žádost je třeba vyplnit a předložit společně s projektovou dokumentací a situací záměru k vyjádření SPORTES Svitavy s.r.o. Vyplněnou žádost s přílohami je třeba doručit společnosti, a to buď:

1. e-mail: sportes@svitavy.cz,
2. poštou či osobně na adresu: SPORTES svitavy s.r.o., Předměstí, Tovární 677/28, 568 02 Svitavy,
3. datově: ID: nyda4th.