GO plošiny MP16 na novém nosiči nástavby MP16

                      Příloha č.1 - Krycí list nabídky (.doc)
                      Příloha č.2 - Návrh smlouvy o dílo (.doc)
                      Příloha ač.3 - Příloha č.1 SoD (.doc)