Žádost o vyjádření

Vyjádření v rámci stavebního řízení:

Úsek technických služeb vydává stanoviska v rámci stavebního řízení. Níže je zpracovaná žádost o vyjádření, kdy žádost je třeba vyplnit a předložit společně s projektovou dokumentací a situací záměru k vyjádření SPORTES Svitavy s.r.o. Vyplněnou žádost s přílohami je třeba doručit společnosti, a to buď:

1. e-mail: sportes@svitavy.cz,
2. poštou či osobně na adresu: SPORTES svitavy s.r.o., Předměstí, Tovární 677/28, 568 02 Svitavy,
3. datově: ID: nyda4th.