Kolumbárium

Výstavba Kolumbária na městském hřbitově dospěla v květnu do finále. Došlo k instalaci mobiliáře, těles kolumbária a k trvalkovým výsadbám. V současné době dochází k úpravám Řádu veřejného pohřebiště tak, aby mohlo být zahájeno pronajímání jednotlivých schránek od 1. 7. 2024. Zájemcům o pronájem doporučujeme kontaktovat správce veřejného pohřebiště paní Kamila Havlů (733 637 770, e-mail: kamila.havlu@svitavy.cz). Současně upozorňujeme, že s ohledem na celkovou koncepci a architektem zpracovanou vizualizaci bude třeba dodržovat jednotný vzhled písma a možného příslušenství. Doporučujeme proto zájemcům nejdříve prostudovat materiály na www.sportes.svitavy.cz a seznámit se s možnostmi.

 

Automat na svíčky a zápalky

U vstupu na hřbitov nově naleznete automat na svíčky a zápalky. Pokud lidé budou chtít uctít památku svých blízkých, mohou si svíčku zakoupit přímo na hřbitově po celou jeho provozní doby.