Kolumbárium

Od 1.7.2024 bude možné si pronajmout urnovou schránku v Kolumbárium.

Kolumbárium je stavba složená z jednotlivých urnových schránek určených pro ukládání uren se zpopelněnými lidskými ostatky v úředních i ozdobných urnách.
Je umístěno v nové části veřejného pohřebiště ve Svitavách, mezi sektory A a B.
Kolumbárium se skládá ze schránek o rozměrech 40x40cm a 60x40cm.
Schránky o rozměru 40x40cm jsou zakryté epitafní deskou, na kterou je možné umístit nápisy a příslušenství dle schváleného vzoru (příloha č. 3 Smlouvy o nájmu hrobového místa). Urny se vkládají v úředních obalech, do schránky se dají umístit až 3 urny.
Schránky o rozměru 60x40cm jsou zakryté skleněnými dvířky. Urny se vkládaní v ozdobných obalech, na které je možné umístit štítek s nápisy. Do schránky se dají umístit až 4 urny.

Kontakt
jméno: Kamila Havlů
telefon: 733 637 770
e-mail: kamila.havlu@svitavy.cz
kancelář: 461 535 273


Ceník

   cena za rok   cena celkem za 10let 
 nájem urnové schránky  10,- Kč/ m2  100,- Kč/ m2
     
 urnová schránka 40x40cm (uložení 2 uren - 0,16m2) 1,60,- Kč 16,- Kč
 služby s nájem spojené 278,40,- Kč 2784,- Kč
 cena celkem 280,- Kč 2800,- Kč
     
 urnová schránka 60x40cm (uložení 4 uren - 0,24m2) 2,40 Kč 24,- Kč
 služby s nájmem spojené 347,60,- Kč 3476,- Kč
 cena celkem 350,- Kč 3500,- Kč


Jednorázový poplatek za činnost zaměstnance správy veřejného pohřebiště – poplatek za činnost související s vyhledáním nového místa a podáním informací spojených s obhlídkou místa samého, administrativní činnost a dále služby mimo provozní dobu – řešení škod, stavební úpravy atd.
Cena celkem ……………………………………………........................................ 250,- KčPodmínky pro urnové schránky v Kolumbáriu

1. Klíče od urnových schránek bude mít k dispozici pouze správce veřejného pohřebiště, který bude po předchozí dohodě na požádání tyto schránky nájemci otevírat.
2. Na urnové schránky lze s ohledem na požadavek jednotného designu použít jen typ písma a instalovat jen příslušenství dle přílohy č. 2 Smlouvy o nájmu hrobového místa.
3. Vzhled urnové schránky musí odpovídat vzoru uvedenému v příloze č. 3 Smlouvy o nájmu hrobového místa, přičemž je pouze na rozhodnutí nájemce, co vše ze vzoru nechá na urnovou schránku napsat či nainstalovat.
4. Nápisy a příslušenství lze objednat prostřednictvím správce veřejného pohřebiště SPORTES Svitavy s.r.o. V případě, že si nájemce bude chtít příslušenství či nápisy zajistit sám, smí tak učinit pouze po předchozím schválení konkrétního návrhu správcem pohřebiště, přičemž se nesmí odchýlit od vzoru uvedeného v příloze č. 3 Smlouvy o nájmu hrobového místa.
5. Je zakázáno:
     - provádění jakýchkoli technických zásahů (destruktivní i nedestruktivní povahy) a stavebních úprav tělesa Kolumbária a pronajaté schránky;
     - volné ukládání jakýchkoli předmětů na stavbu Kolumbária;
     - umísťování svíček u paty stavby Kolumbária a jejich zapalování.
6. V případě poškození nebo znečištění schránky bude ze strany „Správce pohřebiště“ provedena oprava poškození, a to na náklady nájemce, který poškození nebo znečištění způsobil.
7. Svítidla, svíčky a květinové dary je možné nainstalovat jen na místech, která jsou k tomu určena.

Otázky spojené s pohřebištěm řeší podrobně Řád pohřebiště (.pdf)

Ceník od 1.5.2024 naleznete ZDE, plán zimní údržby hřbitova ZDE

Ceník příslušenství k urnovým schránkám v Kolumbáriu naleznete ZDE
 


Vizualizace – foto ukázka epitafní desky

Zeptejte se nás
Položky označené * jsou povinné
Vaše jméno
* Váš e-mail
* Vaše zpráva
Vyplňte prosím výsledek (číslo)
* tři plus pět