Plánované práce na následující týden

22. 07. 2024

Kosení travnatých ploch - I. intenzitní třída, III. intenzitní třída, II. intenzitní třída.
Ošetření dřevin - např. Zadní, Svitavská, Pražská, Družstevní atd..
Údržba trvalkových, smíšených záhonů a záhonů letniček.
Dokončení výsadby trvalek a dřevin na ul.Hradební.
Zálivka květin a dřevin.
Tvarování živých plotů ve II. intenzitní třídě.
Opravy mobiliáře a zařízení dětských hřišť a sportovišť.
Výlepy plakátů.
Údržba vodozařízení - kašny, fontány, pítka.

Ruční úklid Lány.
Vysypání košů na území města Svitavy.
Značka Gruzínská.
Čištění vpustí.

Kontrola a opravy nesvítících svítidel v katastru města Svitavy.
Vytyčování el. vedení – investiční akce.
Údržba sítě VO dle výsledků jednotlivých revizí + odstraňování závad.
Vyjádření v rámci stavebního řízení.
Příprava sítě na výměnu VO – LED – II. etapa dotace
Opravy stožárů na ul. Olbrachtova, Brněnská, Pujmanová.
Vyhledávání kabelových poruch.

Zajištění trhů.
Zajištění oprav techniky.
Administrace přepravních dokumentů.

Sportoviště jsou k dispozici dle platných otevíracích dob. Je možné si je také přes rezervační systém zarezervovat.

Příprava oprav hrobů pro rok 2024.
Údržba hřbitova.
Běžná činnost – obnova hrobových míst.

23. 07. 2024

Kosení travnatých ploch - I. intenzitní třída, III. intenzitní třída, II. intenzitní třída.
Ošetření dřevin - např. Zadní, Svitavská, Pražská, Družstevní atd..
Údržba trvalkových, smíšených záhonů a záhonů letniček.
Dokončení výsadby trvalek a dřevin na ul.Hradební.
Zálivka květin a dřevin.
Tvarování živých plotů ve II. intenzitní třídě.
Opravy mobiliáře a zařízení dětských hřišť a sportovišť.
Výlepy plakátů.
Údržba vodozařízení - kašny, fontány, pítka.

Ruční úklid Lány.
Vysypávání odpadkových košů a úklid u kontejnerů.
Čištění vpustí.
Oprava kostek.

Kontrola a opravy nesvítících svítidel v katastru města Svitavy.
Vytyčování el. vedení – investiční akce.
Údržba sítě VO dle výsledků jednotlivých revizí + odstraňování závad.
Vyjádření v rámci stavebního řízení.
Příprava sítě na výměnu VO – LED – II. etapa dotace
Opravy stožárů na ul. Olbrachtova, Brněnská, Pujmanová.
Vyhledávání kabelových poruch.

Zajištění trhů.
Zajištění oprav techniky.
Administrace přepravních dokumentů.

Sportoviště jsou k dispozici dle platných otevíracích dob. Je možné si je také přes rezervační systém zarezervovat.

Příprava oprav hrobů pro rok 2024.
Údržba hřbitova.
Běžná činnost – obnova hrobových míst.

24. 07. 2024

Kosení travnatých ploch - I. intenzitní třída, III. intenzitní třída, II. intenzitní třída.
Ošetření dřevin - např. Zadní, Svitavská, Pražská, Družstevní atd..
Údržba trvalkových, smíšených záhonů a záhonů letniček.
Dokončení výsadby trvalek a dřevin na ul.Hradební.
Zálivka květin a dřevin.
Tvarování živých plotů ve II. intenzitní třídě.
Opravy mobiliáře a zařízení dětských hřišť a sportovišť.
Výlepy plakátů.
Údržba vodozařízení - kašny, fontány, pítka.

Ruční úklid Lány.
Vysypávání odpadkových košů na území města Svitavy. Úklid kontejnerových stání.
Nátěr zábradlí Lačnov.
Oprava dopravních značek.
Trhy.

Kontrola a opravy nesvítících svítidel v katastru města Svitavy.
Vytyčování el. vedení – investiční akce.
Údržba sítě VO dle výsledků jednotlivých revizí + odstraňování závad.
Vyjádření v rámci stavebního řízení.
Příprava sítě na výměnu VO – LED – II. etapa dotace
Opravy stožárů na ul. Olbrachtova, Brněnská, Pujmanová.
Vyhledávání kabelových poruch.

Zajištění trhů.
Zajištění oprav techniky.
Administrace přepravních dokumentů.

Sportoviště jsou k dispozici dle platných otevíracích dob. Je možné si je také přes rezervační systém zarezervovat.

Příprava oprav hrobů pro rok 2024.
Údržba hřbitova.
Běžná činnost – obnova hrobových míst.

25. 07. 2024

Kosení travnatých ploch - I. intenzitní třída, III. intenzitní třída, II. intenzitní třída.
Ošetření dřevin - např. Zadní, Svitavská, Pražská, Družstevní atd..
Údržba trvalkových, smíšených záhonů a záhonů letniček.
Dokončení výsadby trvalek a dřevin na ul.Hradební.
Zálivka květin a dřevin.
Tvarování živých plotů ve II. intenzitní třídě.
Opravy mobiliáře a zařízení dětských hřišť a sportovišť.
Výlepy plakátů.
Údržba vodozařízení - kašny, fontány, pítka.

Ruční úklid Předměstí.
Vysypání odpadkových košů a úklid u kontejnerových stání na území města.
Nátěr mobiliáře.
Čištění uličních vpustí.

Kontrola a opravy nesvítících svítidel v katastru města Svitavy.
Vytyčování el. vedení – investiční akce.
Údržba sítě VO dle výsledků jednotlivých revizí + odstraňování závad.
Vyjádření v rámci stavebního řízení.
Příprava sítě na výměnu VO – LED – II. etapa dotace
Opravy stožárů na ul. Olbrachtova, Brněnská, Pujmanová.
Vyhledávání kabelových poruch.

Zajištění trhů.
Zajištění oprav techniky.
Administrace přepravních dokumentů.

Sportoviště jsou k dispozici dle platných otevíracích dob. Je možné si je také přes rezervační systém zarezervovat.

Příprava oprav hrobů pro rok 2024.
Údržba hřbitova.
Běžná činnost – obnova hrobových míst.

26. 07. 2024

Kosení travnatých ploch - I. intenzitní třída, III. intenzitní třída, II. intenzitní třída.
Ošetření dřevin - např. Zadní, Svitavská, Pražská, Družstevní atd..
Údržba trvalkových, smíšených záhonů a záhonů letniček.
Dokončení výsadby trvalek a dřevin na ul.Hradební.
Zálivka květin a dřevin.
Tvarování živých plotů ve II. intenzitní třídě.
Opravy mobiliáře a zařízení dětských hřišť a sportovišť.
Výlepy plakátů.
Údržba vodozařízení - kašny, fontány, pítka.

Ruční úklid.
Vysypání odpadkových košů na území města Svitavy.
Čištění uličních vpustí.

Kontrola a opravy nesvítících svítidel v katastru města Svitavy.
Vytyčování el. vedení – investiční akce.
Údržba sítě VO dle výsledků jednotlivých revizí + odstraňování závad.
Vyjádření v rámci stavebního řízení.
Příprava sítě na výměnu VO – LED – II. etapa dotace
Opravy stožárů na ul. Olbrachtova, Brněnská, Pujmanová.
Vyhledávání kabelových poruch.

Zajištění trhů.
Zajištění oprav techniky.
Administrace přepravních dokumentů.

Sportoviště jsou k dispozici dle platných otevíracích dob. Je možné si je také přes rezervační systém zarezervovat.

Příprava oprav hrobů pro rok 2024.
Údržba hřbitova.
Běžná činnost – obnova hrobových míst.

27. 07. 2024

Sportoviště jsou k dispozici dle platných otevíracích dob. Je možné si je také přes rezervační systém zarezervovat.

28. 07. 2024

Sportoviště jsou k dispozici dle platných otevíracích dob. Je možné si je také přes rezervační systém zarezervovat.

29. 07. 2024

Kosení travnatých ploch - I. intenzitní třída, III. intenzitní třída, II. intenzitní třída a IV. intenzitní třída.
Ošetření dřevin - např. Zadní, Svitavská, Pražská, Družstevní atd..
Údržba trvalkových, smíšených záhonů a záhonů letniček.
Dokončení výsadby trvalek a dřevin na ul.Hradební.
Zálivka květin a dřevin.
Tvarování živých plotů ve II. intenzitní třídě.
Opravy mobiliáře a zařízení dětských hřišť a sportovišť.
Výlepy plakátů.
Údržba vodozařízení - kašny, fontány, pítka.