Základní informace

V roce 1995 byla založena Městská kanalizace a ČOV, s.r.o., Svitavy, která se v roce 1996 transformovala do společnosti VODA A SPORT s.r.o., přičemž byly k majetku kanalizace do společnosti vloženy sportovní zařízení krytý plavecký bazén, koupaliště, umělá ledová plocha a plechárna u rybníka Rosnička. Postupně byly do společnosti převedeny k provozování v roce 1999 lyžařské vleky a chaty v Čenkovicích, roku 2001 sportovní hala, roku 2002 plavecká škola, roku 2007 textilní hala, volejbalové kurty, fotbal. hřiště v Lánech, areál Svitavského stadionu, který v roce 2010 prošel kompletní rekonstrukcí a vznikl tak zcela nový volnočasový sportovní areál. Roku 2006 údržba zimních běžeckých stop a od roku 2012 i hokejbalové hřiště v Lačnově.

V roce 2012 došlo ke sloučení příspěvkové organizace Technické služby města Svitavy se společností VODA A SPORT s.r.o. pod jeden a zcela nový název SPORTES Svitavy s.r.o. 100% společníkem je nadále město Svitavy, IČ: 00277444.

Kanalizace byla majetkem společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. a celou ji pronajímala k provozování. Do roku 2009 byl provozovatelem VHOS Moravská Třebová. Od roku 2010 ji provozuje Vodárenská Svitavy s.r.o. V roce 2015 byla kanalizace převedena na město Svitavy, které ji pronajímá k provozování Vodárenské Svitavy s.r.o.

Středisko plavecké výuky bylo k 30.6.2010 zrušeno a od září 2010 zajišťuje výuky plavání soukromé občanské sdružení Plavecká škola Svitavy.

Krytý plavecký bazén byl vybudován v letech 1988 – 1994. Ihned po otevření v květnu 1994 byl předán do nájmu firmě JEMA s.r.o. Svitavy, která ho provozovala do roku 1995. Od ledna 1996 byl vložen do majetku naší společnosti a od té doby je námi také provozován. V průběhu let 1997 až dodnes probíhají každým rokem – podle finančních možností - modernizace a opravy technologie a zařízení.

Umělá ledová plocha byla postavena v roce 1980 v akci „Z“ a celkem bez větších oprav a úprav byla provozována do roku 2000, kdy došlo ke kompletní výměně chladícího zařízení a rozvodů chlazení na hrací ploše. V roce 2006 byly instalovány nové mantinely a ochranné prvky za brankami. Postupně byly opraveny střídačky a zpřístupněny šatny pro veřejné bruslení a hráče.

Koupaliště bylo postaveno v letech 1985-1987 také v akci „Z“. V roce 2000 byla instalována nová čerpadla s lapači vlasů a v roce 2005 bylo opraveno sociální zařízení. Zastaralá technologie, 50 m ocelový bazén, 25 m betonový bazén a betonové brouzdaliště bylo po skončení sezony v roce 2008 kompletně vyklizeno a připraveno na plánovanou rekonstrukci, která měla proběhnout v letech 2009-2010. Akce byla připravena projektově i finančně nákladem cca 20 mil. Kč. Na jaře roku 2009 byla akce z důvodu hospodářské krize zrušena.

Sportovní hala byla dokončena a otevřena v roce 2001. Sportovní hala byla majetkem Krajského úřadu v Pardubicích pod správou Gymnázium Svitavy. Kraj ji předal do bezplatné výpůjčky Městu Svitavy, které ji postoupilo dále do bezplatné výpůjčky VaS k provozování. V roce 2014 daroval Pardubický kraj Sportovní halu městu Svitavy, které ji dalo do bezplatné výpůjčky společnosti SPORTES Svitavy s.r.o.

O lyžařský areál v Čenkovicích pečuje VaS od podzimu 1999. v roce 2015 prodalo město Svitavy a společnost SPORTES Svitavy s.r.o. veškerý majetek soukromým subjektům.