Základní informace

Společnost SPORTES Svitavy s.r.o. vznikla v roce 2012, kdy došlo ke sloučení příspěvkové organizace Technické služby města Svitavy se společností VODA A SPORT s.r.o. pod jeden a zcela nový název SPORTES Svitavy s.r.o. se 100% společníkem, kterým je město Svitavy.

Historie stávajícího Úseku sportovních zařízení:

V roce 1995 byla založena společnost Městská kanalizace a ČOV, s.r.o., Svitavy, která se v roce 1996 transformovala do společnosti VODA A SPORT s.r.o. Majetek společnosti tvořili kanalizace a přidány byly do společnosti sportovní zařízení: krytý plavecký bazén, koupaliště, umělá ledová plocha a plechárna u rybníka Rosnička. Postupně byly do společnosti převedeny k provozování další sportoviště: v roce 1999 lyžařské vleky a chaty v Čenkovicích, roku 2001 sportovní hala, roku 2002 plavecká škola, roku 2007 textilní hala, volejbalové kurty, fotbalové hřiště v Lánech, areál Svitavského stadionu. Svitavský stadion v roce 2010 prošel kompletní rekonstrukcí a vznikl tak zcela nový volnočasový sportovní areál. Roku 2006 započala společnost s údržbou zimních běžeckých stop a od roku 2012 i hokejbalové hřiště v Lačnově.

Kanalizace byla majetkem společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. a celou ji pronajímala k provozování. Do roku 2009 byl provozovatelem VHOS Moravská Třebová. Od roku 2010 ji provozuje Vodárenská Svitavy s.r.o. V roce 2015 byla kanalizace převedena na město Svitavy, které ji pronajímá k provozování Vodárenské Svitavy s.r.o.

Krytý plavecký bazén byl vybudován v letech 1988–1994. Ihned po otevření v květnu 1994 byl předán do nájmu firmě JEMA s.r.o. Svitavy, která ho provozovala do roku 1995. Od ledna 1996 byl vložen do majetku tehdejší společnosti VODA A SPORT s.r.o. a od té doby je námi také provozován. Při Krytém plavecké bazénu vzniklo Středisko plavecké výuky, které však bylo k 30.6.2010 zrušeno a od září 2010 zajišťuje výuku plavání soukromé zájmové sdružení Plavecká škola Svitavy. Od roku 1997 až dodnes probíhají každým rokem – podle finančních možností – modernizace a opravy technologie a zařízení. V roce 2018 došlo k prodeji zařízení městu Svitavy, které zahájilo intenzivní práce na rekonstrukci celého sportoviště. V roce 2024 je plánováno zahájení rozsáhlé opravy, proto došlo dne 31.12.2023 k uzavření Krytého plaveckého bazénu.

Koupaliště bylo postaveno v letech 1985-1987 v akci „Z“. V roce 2000 byla instalována nová čerpadla s lapači vlasů a v roce 2005 bylo opraveno sociální zařízení. Zastaralá technologie, 50 m ocelový bazén, 25 m betonový bazén a betonové brouzdaliště bylo po skončení sezony v roce 2008 kompletně vyklizeno a připraveno na plánovanou rekonstrukci, která měla proběhnout v letech 2009-2010. Akce byla připravena projektově i finančně nákladem cca 20 mil. Kč. Na jaře roku 2009 byla akce z důvodu hospodářské krize zrušena. V současné době je provoz koupaliště pouze udržován s drobnými úpravami.

Umělá ledová plocha byla postavena v roce 1980 v akci „Z“ a celkem bez větších oprav a úprav byla provozována do roku 2000, kdy došlo ke kompletní výměně chladícího zařízení a rozvodů chlazení na hrací ploše. V roce 2006 byly instalovány nové mantinely a ochranné prvky za brankami. Postupně byly opraveny střídačky a zpřístupněny šatny pro veřejné bruslení a hráče. V roce 2018-2019 bylo s nákladem téměř 40 mil. Kč vybudováno zastřešení kluziště a vzniká tak „Multifunkční sportovní plocha pro hokejkové sporty“. V roce 2021 dochází k výměně deskového výparníku a jednoho kompresorového soustrojí, celkový náklad činil téměř 3 mil. Kč. V letech 2022-2023 dochází ke kompletní výměně technologie chlazení a zimní stadion se tak stává moderním zařízením s technologiemi pro úpravu vody, využití sekundárního tepla a s technologií pro využití odpadní vody ze sněžné jámy.

Sportovní hala „Na Střelnici“ byla dokončena a otevřena v roce 2001. Sportovní hala byla majetkem Krajského úřadu v Pardubicích pod správou Gymnázia Svitavy. Kraj ji předal do bezplatné výpůjčky Městu Svitavy, které ji postoupilo dále do bezplatné výpůjčky VODĚ a SPORT s.r.o. k provozování. V roce 2014 daroval Pardubický kraj Sportovní halu městu Svitavy, které ji dalo do bezplatné výpůjčky společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. a společnost SPORTES ji provozuje až do současné doby. V současné době je plánována modernizace osvětlení a další drobné úpravy.

Součástí sportovišť byl také lyžařský areál v Čenkovicích, kdy od podzimu 1999 o něj pečovala spol. VODA A SPORT s.r.o. V roce 2015 prodalo město Svitavy a společnost SPORTES Svitavy s.r.o. veškerý majetek lyžařského střediska soukromým subjektům.

 

Historie Úseku technických služeb

 Úsek technických služeb vzniká vlastně transformací příspěvkové organizace Technické služby města Svitavy p.o., a to v roce 2012. Úsek technických služeb zabezpečuje pro město Svitavy výkon komunálních služeb a správu městského majetku. Jedná se především o výkon správy místních a účelových komunikací, správu veřejné zeleně, správu dětských hřišť a naučných stezek, správu veřejného osvětlení, správu veřejného pohřebiště. Úsek technických služeb dále provozuje Veřejná WC, autodopravu, zajišťuje Technické zabezpečení kulturních akcí, je provozovatelem Kompostárny a zajišťuje výlepy plakátů na území města Svitavy.

 

Úsek správy společnosti

 Zabezpečuje vnitřní procesy společnosti – ekonomickou, servisní, personální a administrativní podporu pro další dva úseky společnosti.