Rekonstrukce bazénu

 • Dne 19. února 2024 byl krytý plavecký bazén předán stavební firmě VCES, která tím zahájila rekontrukci bazénu. Krytý plavecký bazén by se mohl znovu otevřít v měsíci září 2025.
 • Krytý plavecký bazén se uzavřel 31.12.2023, kde následně probíhly přípravné a vyklízecí práce. 
 • V současné době je skončené dvoukolové výběrové řízení na dodavatele stavby. Nyní se vyhodnocují nabídky a zastupitelé by měli v prosincovém zastupitelstvu schvalovat, zda se rekonstrukce uskuteční.
 • Radní města na svém jednání 3. července 2023 schválili zahájení výběrového řízení na rekonstrukci svitavského krytého plaveckého bazénu. Lhůta pro podání žádostí byla do 8. srpna 2023. Konečně výsledky výběrového řízení bychom se měli dozvědět na přelomu období podzim/zima 2023.
 • Případné samotné zahájení rekonstrukce by mělo být od ledna 2024. Tzn., že min. do konce roku 2023 bude krytý plavecký bazén v provozu.
 • V roce 2023 došlo k dokončení projektové dokumentace upraveného projektu rekonstrukce bazénu. V roce 2023 se počítá se záhájením výběrového řízení na zhotovitele stavby.  Více se můžete dočíst ZDE.
 • V roce 2022 došlo k revizi projektu tak, aby mohl nabídnout veřejnosti zateplený objekt s velkou párou a vířivkou a s novými prvky pro malé děti.
 • Dne 1.11.2021 na svém jednání Rada města Svitavy rozhodla o definitivním zrušení výběrového řízení rekonstrukce krytého plaveckého bazénu. Více informací ZDE.
 • Dne 23.10.2020 město Svitavy vypsalo výběrové řízení na zhotovitele stavby rekonstrukce a přístavby krytého plaveckého bazénu. Více informací na profilu zadavatele.
 • Do konce června r.2020 probíhala revize celé projektové dokumentace. Následně se bude připravovat soutěž na výběr zhotovitele stavby.
 • Na únorovém zastupitelstvu r.2019 byla zveřejněna informace, že rekonstrukce se opět odkládá. Předpoklad je, že na začátku zimy 2019/2020 by se mohlo vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby.
 • Jednatel SPORTESu byl radou města pověřen ve směru posouzení projektové dokumentace z hlediska komplexních nákladů a rada města předpokládá, že k rekonstrukci dojde od 1.7.2019.
 • Společnost SPORTES Svitavy s.r.o. zahájila zveřejněním dne 1.8.2017 zadávací řízení na Stavební úpravy a přístavbu krytého bazénu, Svitavy. Otevírání obálek s nabídkami se uskutečnilo dne 8.11.2017, kde byly podány celkem 4 nabídky. Všechny nabídky jsou nad alokovanými finančními prostředky ve výši 150 mil.Kč. Následné kroky zadavatele vedoucí k zvýšení finančního limitu pro úhradu veřejné zakázky jsou neúspěšné, a tudíž se jedná o ekonomické důvody, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval a zadavatel ve smyslu § 127, odstavec 2, písmeno d), zákona o zadávání veřejných zakázkách zruší zadávací řízení.
 • Ve středu 8.11.2017 se otevřely nabídky na Stavební úpravy a přístavbu krytého bazénu, Svitavy. Celkem byly podány čtyři nabídky. Nyní bude probíhat posuzování nabídek a příprava podkladů na jednání zastupitelů města Svitavy. Předpokládáme, že zastupitelé vše projednají na lednovém zastupitelstvu roku 2018.
 • Z důvodu doplňujícíh dotazů k zadávací dokumentaci, se posunul termín otevírání obálek s nabídkami na 8.11.2017.
 • Hodnotící komise na svém jednání 26.9.2017 konstatovala, že všech pět společností , které podaly žádosti o účast v užším řízení, prokázaly kvalifikaci. Ve středu 27.9.2017 byla odeslána výzva k podání nabídek a otevírání obálek bylo stanoveno na 1.11.2017
 • V souladu s harmonogramem zadávacího řízení pět společností podalo 4.9.2017 žádosti o účast v užším řízení a předali podklady k posouzení kvalifikace dodavatelů. Hodnotící komise se sešla 13.9.2017 a pověřila administrátora zadávacího řízení, aby dodavatele vyzval k doplnění chybějících dokumentů. Další jednání hodnotící komise je plánováno na 26.9.2017. Následně budou účastníci v užším řízení vyzváni k podání nabídek do 30 dnů. Informace o cenových nabídkách by mohla být známa na konci října
 • Zakázka uveřejněna na profilu (ZDE), včetně kompletní zadávací dokumentace. Lhůta pro podání žádostí o účast končí 4.9.2017 v 10:00hod.
 • Dne 12.6.2017 bylo zveřejněno ve věstníků veřejných zakázek předběžné oznámení k vyhlášení stavební upravy bazénu. Více informací naleznete ZDE.
 • V lednovém čísle 2016 měsíčníku Naše město jsme Vás informovali o seznámení svitavské veřejnosti s architektonickou studií záměru rekonstrukce a rozšíření objektu krytého bazénu. Jak jsme slíbili, vznesené připomínky jsme zapracovali do architektonické studie a to rozšířením plavecké části na 6 drah, tedy v rozsahu dnešního komfortního kondičního a závodního plavání, a také zachování všech relaxačních, herních prvků a prodloužení relaxačního bazénu-vířivky z původního návrhu s cílem maximalizovat tuto relaxační zónu.