Technické služby

Technické služby SPORTESu Svitavy jsou zřízeny za účelem správy svěřeného majetku, kterým jsou především místní komunikace, veřejné osvětlení, veřejná zeleň a pohřebnictví.

Stručná charakteristika činnosti:

Hlavní náplní práce technických služeb je správa svěřeného majetku, tj. provádění jeho oprav a údržby podle příslušných obecně platných předpisů.

Mimo tyto činnosti se účastní i na přípravě a realizaci investičních akcí města Svitavy a to zejména v oblasti místních komunikací a veřejné zeleně. Převážnou část uvedených činností se zajišťuje dodavatelským způsobem.