Kompostárna

Upozornění na omezení provozu Kompostárny Svitavy

K datu 30.08.2023 došlo ke změně provozu Kompostárny Svitavy, kdy od roku 2015 do současnosti pracovala v režimu komunitní kompostárny, přičemž od 30.8.2023 je Kompostárna Svitavy zařízením pro nakládání s odpady ve smyslu ust. § 21 z. č. 541/2020 Sb. Vzhledem k této zásadní změně je třeba nastavit interní procesy a postupy směřující k nastavení systému odběru a likvidace biologicky rozložitelného odpadu pro fyzické a právnické osoby. Jelikož se jedná o dlouhodobou činnost je nezbytné částečně omezit provoz kompostárny. Kompostárna bude i nadále zpracovávat biologicky rozložitelný odpad, který je vyprodukován na území města a je svážen společností SPORTES Svitavy s.r.o. – „tzv. velké zelené kontejnery“, ale současně není možné odebírat odpady k likvidaci dle z. č. 541/2020 Sb. O uvedení do plného provozu Vás budeme informovat.

 

Bronislav Olšán