Plánované práce na následující týden

22. 09. 2023

Kosení travnatých ploch.
Odplevelování výsadeb trvalek, růží a keřů.
Zálivka. Ošetřování stromů.
Zajišťování průchozích profilů okolo chodníků a průjezdních profilů okolo vozovek.
Opravy a nátěry mobiliáře a zařízení d.hřišť a sportovišť.
Provozování vodozařízení - např. fontána, kašna, pítko na nám.Míru.

Ruční úklid Předměstí.
Vysypání odpadkových košů a úklid u kontejnerových stání na území města.
Oprava značek.
Čištění vpustí. Údržba parků.
Instalace soch.

Kontrola a opravy nesvítících svítidel v katastru města Svitavy.
Vytyčování el. vedení – investiční akce.
Údržba sítě VO dle výsledků jednotlivých revizí – odstraňování závad.
Vyjádření v rámci stavebního řízení.
Příprava sítě na výměnu VO – LED.
Přípravy na realizaci akce „Kolumbárium“.
Práce na ul. Vojanova.

Farmářské trhy.
Příprava akce Svatováclavský košt a Pohádkový les.
Svatováclavský košt.
Zajištění oprav techniky.

Sportoviště jsou k dispozici dle platných otevíracích dob. Je možné si je také přes rezervační systém zarezervovat.

Příprava na opravy hrobů významných osobností města Svitavy.
Příprava hrobových míst a čištění stávajících hrobů od náletových dřevin.
Vyjádření v rámci stavebního řízení.
Likvidace náletových dřevin.
Sběr odpadků a úklid plochy hřbitova.
Příprava na realizaci akce „Kolumbárium“.
Výběr hrobových zařízení pro přesun do Lapidária.
Příprava akce Klar a Ettl.

23. 09. 2023

Sportoviště jsou k dispozici dle platných otevíracích dob. Je možné si je také přes rezervační systém zarezervovat.

24. 09. 2023

Sportoviště jsou k dispozici dle platných otevíracích dob. Je možné si je také přes rezervační systém zarezervovat.

25. 09. 2023

Kosení travnatých ploch.
Zajištění průchozích profilů okolo chodníků a průjezdních profilů okolo vozovek.
Zálivka. Ošetřování stromů.
Odplevelení výsadeb trvalek, růží a keřů.
Provozování vodozařízení - např. fontána, kašna, pítko na nám.Míru.

Ruční úklid Lány. Vysypání košů a úklid u kontejnerů na území města Svitavy.
Oprava košů.
Škrabání plevelů.
Oprava stezky Vodárenský les. Nátěry košů.
Oprava nářadí.

26. 09. 2023

Kosení travnatých ploch.
Zajištění průchozích profilů okolo chodníků a průjezdních profilů okolo vozovek.
Zálivka. Ošetřování stromů.
Odplevelení výsadeb trvalek, růží a keřů.
Provozování vodozařízení - např. fontána, kašna, pítko na nám.Míru.

Ruční úklid Předměstí. Vysypávání odpadkových košů.
Úklid kontejnery.
Nátěry mobiliáře.
Opravy stezky Vodárenský les, opravy košů.
Čištění uličních vpustí.

27. 09. 2023

Kosení travnatých ploch.
Zajištění průchozích profilů okolo chodníků a průjezdních profilů okolo vozovek.
Zálivka. Ošetřování stromů.
Odplevelení výsadeb trvalek, růží a keřů.
Provozování vodozařízení - např. fontána, kašna, pítko na nám.Míru.

Ruční úklid na území města Lány.
Úklid kontejnerových stání a vysypávání odpadkových košů na území města.
Škrabání plevelů.
Městské trhy.
Oprava stezky Vodárenský les.

28. 09. 2023

Ruční úklid Předměstí.
Vysypávání odpadkových košů na území města Svitavy.
Škrabání plevelů.
Nátěry košů.

29. 09. 2023

Kosení travnatých ploch.
Zajištění průchozích profilů okolo chodníků a průjezdních profilů okolo vozovek.
Zálivka. Ošetřování stromů.
Odplevelení výsadeb trvalek, růží a keřů.
Provozování vodozařízení - např. fontána, kašna, pítko na nám.Míru.

Vysypávání odpadkových košů na území města Svitavy.
Ruční úklid.
Oprava stezky Vodárenský les, oprava značek.
Čištění vpustí.
Instalace soch.