Úspora energie na bazénu

Společnost VODA A SPORT s.r.o. úspěšně dokončila projekt spolufinancovaný z prostředků Evropské unie

Společnost VODA A SPORT s.r.o., provozovatel sportovišť města Svitavy, ukončila v roce 2011 realizaci projektu „Využití odpadního tepla, Krytý plavecký bazén ve Svitavách“, spolufinancovaného z prostředků Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie.

Projekt byl situován do areálu krytého plaveckého bazénu ve Svitavách a řešil úspory energií využíváním odpadního tepla z bazénových vod pomocí jejich akumulace a zpětným získáváním tepla pomocí tepelného čerpadla systému vzduch-voda. Realizací projektu je dosahována významná úspora energií a snížení provozních nákladů na ohřev bazénové vody a teplé užitkové vody. Projektem je dosaženo optimálního využití energetického potenciálu v odpadním teple a instalací navrhovaného obnovitelného zdroje energie došlo zároveň k vytěsnění fosilních paliv (zemního plynu) s odpovídajícím snížením imisního zatížení.

Dodavatelem stavebních prací byla společnost K Mont Choceň, s.r.o., se kterou byla uzavřena smlouva na realizaci zakázky instalace technologií pro využití odpadního tepla na částku 1.517.865,- Kč bez DPH v období od 10. 6. 2011 do 9. 9. 2011.

Po dokončení instalace technologií a zahájení provozu byla v prostorách krytého plaveckého bazénu umístěna pamětní deska s informací o spolufinancování projektu Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí České republiky.

Celkové způsobilé náklady na projekt činí 321.372,- Kč, z toho je příspěvek z fondu Evropské unie 245.842,65 Kč (76,5 %), příspěvek SFŽP ČR 43.384,- Kč (13,5 %) a příspěvek společnosti VODA A SPORT s.r.o. 32.145,35,- Kč (10 %).

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.