Výzdova od dětí z DDM Svitavy

Krytý plavecký bazén ve spolupráci s DDM Svitavy připravili nejen pro  nejmenší návštěvníky výzdobu prostor vestibulu krytého plaveckého bazénu.
Děti v rámci keramického a výtvarního kroužku pod vedením Lenky Waltové připravily výzdobu v tématu podvodní svět.

Součásti vestibulu je již dříve instalovaná obrazovka, kde se návštěvníci krytého bazénu mohou dozvědět z městského kalendaře program akcí ve Svitavách.

Datum: 18.4.2012

Fotogalerie