Kácení stromů

Společnost SPORTES Svitavy s.r.o. připravuje na následující období kácení několika dřevin. Nejčastějšími důvody kácení uvedených stromů je zásadně snížená provozní bezpečnost nebo stínění stromů do oken bytů. Za zhoršenou provozní bezpečnost považujeme např. rozsáhlé napadení stromu dřevokaznými houbami, poškození kořenového systému, defekty ve větvení stromů, nebo výrazné trhliny na kmeni. Dřeviny budou káceny v těchto lokalitách:

Bříza vedle SeniorCentra na ul. T.G.Masaryka
Bříza u bytového domu Svitavská 38
Lípa na ul. 5. května
Javork v parku za bývalým domem dětí a mládeže
Višeň vedle bytového domu U kojeneckého ústavu 11
2 višně u bytového domu Dimitrovova 23
Jabloň na ul. U potoka

Po dobu kácení bude omezen provoz na komunikacích. Nepředpokládáme úplnou uzavírku komunikace. V případě potřeby bude maximálně na nezbytnou dobu omezen provoz na jeden jízdní pruh. Pro potřeby kácení a následného zpracování dřeva a klestu však nebude možné parkování na části parkoviště vedle budovy koupaliště – viz snímek