Kácení stromu

Oznamujeme Vám, že v sobotu 9.2.2013 od 8.00 hod bude Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitav ve spolupráci se spol. SPORTES Svitavy s.r.o. a jednotkou Hasičského záchranného sboru ČR kácet vzrostlou břízu u vchodu do SeniorCentra na ul. T.G.Masaryka. Důvodem kácení stromu je jeho snížená provozní bezpečnost ( postupné naklánění se ) a hrozící pád.
Po dobu kácení bude zcela uzavřena hlavní komunikace mezi bránou a parkovištěm MěÚ. Bude však možné využívat souběžnou komunikaci, vedoucí okolo budovy Městského úřadu.