Pokračování v kácení stromů

Technický úsek Vám oznamujeme, že ve dnech 21. – 25.3.2013 bude společnost SPORTES ve spolupráci s dodavatelskou firmou provádět kácení 2 stromů na ul. R. Kloudy v sousedství školní jídelny.
21. – 22.3. bude SPORTES kácet javor a 23. – 24.3. bude dodavatelská firma kácet topol. Kácení bude probíhat vždy od 8.00 hod.

Kácení javoru bude prováděno při omezeném, ale nepřerušeném provozu na ul. R. Kloudy. Kácení topolu v sobotu vyžaduje ÚPLNOU uzavírku. Proto bude v sobotu 23.3. v době od 7.30 hod do 19.00 hod ZCELA UZAVŘENA ul. R. Kloudy v části mezi ul. T.G.Masaryka a křižovatkou s ul. Dvořákova. V období 21 . – 25.3. bude navíc v okolí obou stromů pomocí přenosných dopravních značek zakázáno parkování.

Obyvatelé okolních bytových domů a provozovatel školní jídelny již byli o připravovaném kácení informováni. Provoz novinového stánku nebude omezen.

Děkujeme za pochopení.