Probíhající údržba

S blížícím se vyvrcholením podzimní sezony provádí společnost SPORTES Svitavy s.r.o. jako správce veřejné zeleně ve Svitavách řadu pracovních operací. V posledních dnech byla dokončena údržba záhonů růží, aby byly připraveny na zazimování, jenž provedeme podle počasí na přelomu říjnu a listopadu. Postupně již také rušíme letničkové výsadby, ať už seté či sázené. Květinové závěsné mísy v podloubí na náměstí Míru budou odstraněny v polovině října.

Vlhké podzimní počasí jsme využili k výsadbám keřů – nové keře přibyly na ul. V zahrádkách, Zahradní, kpt. Jaroše či na ul. Vítězná. V současných dnech také probíhá ošetřování stromů. S ohledem na blížící se zahájení projektu Regenerace veřejně přístupné zeleně ve městě Svitavy již ošetřování stromů omezujeme na nezbytné odstraňování suchých či jinak nebezpečných větví, neboť větší část stromů ve veřejné zeleni bude ošetřena právě v rámci zmíněného projektu s významným podílem dotačních prostředků.

V září jsme také provedli periodické ošetření dřevin, které rostou v blízkosti komunikací a zasahují do nich – tuto operaci nazýváme zajištění průchozích a průjezdních profilů. Prozatím pokračujeme i v mulčování travnatých ploch.

V měsíci srpnu byla provedena pravidelná roční revize dětských hřišť. V současné době postupně dokončujeme odstranění závad, které byly v rámci revize zjištěny.

Ke konci září jsme i s ohledem na aktuální vývoj počasí ukončili provoz vodozařízení na náměstí Míru a kašny v parku za bývalým domem dětí a mládeže. V provozu zatím zůstávají pítka v parku J.Palacha.