Reakce na článek

Z pozice jednatele společnosti SPORTES Svitavy s.r.o., která podniká a hospodaří s pronajatým majetkem města Svitavy ve Skiareálu Čenkovice, se musím ohradit vůči účelově zavádějícím výrokům autora článku pana Miroslava Sedláka.

Je mi líto, že člen dozorčí rady společnosti SPORTES Svitavy s.r.o., jímž pan Miroslav Sedlák je, nejedná v souladu se zájmy této společnosti a nehájí zájmy řádného hospodaření této společnosti.

Skiareál Čenkovice vykazuje v důsledku přesunu lyžařů do nově vzniklých a modernějších středisek několikaletou kumulovanou hospodářskou ztrátu. Investice do náhrady starých vleků za nové lanovky a do rekonstrukcí ubytovacích zařízení turistického typu na penziony pro cílenou klientelu rodin s dětmi jsou ekonomicky nenávratné.

Z výše uvedených důvodů, se kterými je pan Miroslav Sedlák seznámen, jsem jako jednatel společnosti SPORTES předložil Radě města Svitavy, jedinému společníkovi společnosti SPORTES, návrh na projednání a odsouhlasení záměru prodeje majetku střediska Čenkovice v Zastupitelstvu města Svitavy. Opakovaně jsem na seminářích seznamoval zastupitele s hospodářskou situací a diskutoval další možný postup. Cílem bylo prodat majetek v Čenkovicích a reinvestovat získané peněžní prostředky do zlepšení stavu sportovních zařízení ve Svitavách.

Autor článku nepravdivě informuje o komunikaci jednotlivých smluvních partnerů v rámci Skiareálu Čenkovice. Jednotliví partneři byli otevřeně informováni o našem záměru a smluvních garancích, které jsou závazné pro další vývoj areálu. Společnost SKI KLUB Česká Třebová, s.r.o. nebyla k rozhodnutí prodat obchodní podíl v této společnosti dohnána záměrem společnosti SPORTES a města Svitavy, ale aktuální hospodářskou situací. Vlastníci nerozhodovali o prodeji veřejného majetku, ale o prodeji svého majetku, a to včetně pohledu do historie.

Ano, vlastníci společnosti SKIPARK Červená Voda s.r.o. se rozhodli koupit SKI KLUB Česká Třebová s.r.o. a odmítnout komplexní nabídku majetku města Svitavy, společnosti SPORTES a majetkového podílu TJ Svitavy na vodní nádrži.

Skiareál Čenkovice má nyní nové rozložení smluvních partnerů, kteří zaměřují své jednání a konání k rozvoji skiareálu. Budoucnost ukáže, zda podnikatelská pozice nového investora bude pozitivní i pro rentabilitu majetku města Svitavy v této lokalitě. Z tohoto důvodu jsem rád, že nabídka prodeje střediska Čenkovice pokračuje a umožňuje variantní přístup k dalšímu rozhodování o budoucnosti majetku v Čenkovicích.

Ing. Jaroslav Kytýr

17. 10. 2013