Kácení lípy

Město Svitavy společně se Sportesem zadali další etapu hodnocení stavu stromů. Byly mezi nimi i stromy na Svitavském stadionu, přičemž jeden z nich byl hodnotící firmou označen ke kácení s tím, že má být pokácen hned.
Okamžité kácení však není možné, neboť v tomto případě nejsou splněny podmínky dané z.č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a jeho prováděcími předpisy. Proto bylo nutné podat standartní žádost o povolení kácení dřevin, jejíž vyřízení však bude vzhledem k zákonným lhůtám trvat cca 1 měsíc. Abychom předešli případné havárii stromu do doby, než bude moci být strom pokácen, provedeme zítra, tj. 22.5. , nestandartní sesazení ( zkrácení ) některých kosterních větví, které by se mohly rozlomit. Za normálních okolností se takovéto ošetření neprovádí a bývá považováno za hrubou technologickou chybu a poškození dřeviny, neboť při tomto sesazení vzniknou řezné rány o průměru asi 20 – 25 cm.
K tomuto nestandartnímu kroku jsme se rozhodli pouze proto, že strom bude pokácen.

Radim Klíč, René Hnát