Kácení stromů

V nadcházejících týdnech bude SPORTES Svitavy s.r.o., jako správce zeleně, kácet několik stromů. Jedná se o:

2 smrky ztepilé, rostoucí před krytým plaveckým bazénem – stromy jsou suché,
1 břízu bělokorou za bytovým domem Raisova 5 – ve spodní části kmene je nebezpečné spojení 2 hlavních větví a hrozí jejich rozlomení
1 javor horský na ul. Olomoucká – strom je napaden dřevokaznou houbou a hrozí jeho vyvrácení
1 buk lesní před základní školou na ul. TGM – v koruně stromu je vyvinutá tzv. tlaková vidlice, ve které je infekce dřevomorem kořenovým.
Kombinace těchto faktorů významně zvyšuje riziko statického selhání stromu, tedy jeho rozlomení nebo vývratu.
1 jasan ztepilý na ul. Hlavní u domu č.o. 107- strom je téměř suchý
1 javor mléč v parku J. Palacha – kosterní větve stromu jsou popraskané a infikované dřevokaznou houbou – hrozí jejich odlomení
1 bříza bělokorá na Kostelním náměstí – strom je výrazně nakloněn nad kostel Nanebevzetí Panny Marie – hrozí jeho vývrat
1 borovice lesní na ul. Riegrova – u Pedagogicko psychologické poradny – těžký sníh odlomil vrchol stromu a poničil jej
1 višeň před domem B. Čapků - v koruně stromu je naprasklé tlakové větvení, které hrozí rozlomením
1 javor mléč mezi zahrádkami za kojeneckým ústavem – báze kmene je v důsledku ohoření napadena dřevokaznou houbou – hrozí vývrat stromu
1 višeň ve vnitrobloku U kojeneckého ústavu – tlakové větvení v koruně stromu hrozí rozlomením
1 třešeň za domem B. Čapků 1 – kmen stromu je infikován dřevokaznou houbou – hrozí zlomení kmene
1 třešeň u bytového domu U kojeneckého ústavu 9 – naprasklé tlakové větvení

S případnými dotazy či připomínkami ke kácení se můžete obracet na adresu: radim.klic@svitavy.cz nebo tel. číslo 461 53 52 73.