Kulatý stůl

V průběhu prosince jsme svitavskou veřejnost seznámili se studií rekonstrukce krytého plaveckého bazénu.

Celý záměr shlédlo na sociálních sítích přes 7600 návštěvníků, další pak využili prezentace záměru na veřejných prostranstvích či účastí na kulatém stolu. Děkujeme všem za zájem o tento projekt.

Velice si vážíme toho, že občané města mají zájem se k nově vznikajícím projektům vyjadřovat. Vaše názory nám nejsou lhostejné a v průběhu dvou měsíců je zakomponujeme do navržené studie, se kterou Vás ještě seznámíme.