Sečení trávy ve Svitavách

S blížícím se jarem také přichází příprava péče o travnaté plochy ve městě. Po provzdušňování a hnojení trávníků na vybraných plochách, které se provádějí v dubnu, nastupuje kosení travnatých ploch. Péče o travnaté plochy se na celkovém vzhledu města podílí zásadním měrou, a proto je tato část péče o zeleň obyvateli města i jeho návštěvníky hodně sledována.

Správu veřejné zeleně ve Svitavách pro město zajišťuje městská společnost SPORTES Svitavy s.r.o. Ke správné a efektivní péči o zeleň SPORTES využívá několik plánovacích nástrojů. Jedním z nich je Pasport zeleně a Plán péče o zeleň. Oba dokumenty byly na sklonku minulého roku aktualizovány. Z čerstvých dat vyplývá, že celková rozloha veřejné zeleně ve městě dosahuje bezmála 100 ha. Z toho téměř 86 ha tvoří travnaté plochy. Všechny travnaté plochy jsou rozděleny do 4 intenzitních tříd (IT) údržby a 319 základních ploch. Rozdělení ploch do IT vychází z jejich polohy, funkce a významu. V I. IT jsou zařazeny plochy v centru města, parky, parčíky a doprovodná zeleň hlavních silničních tahů. Ve II.IT jsou plochy zeleně v sídlištích, ulicích a jiných obytných souborech. Ve III.IT jsou zařazeny plochy menšího významu s menší frekvencí pohybu osob, jako např. v okolí garáží. Ve IV. a V. IT máme zařazeny plochy na okrajích města s minimální potřebou péče.

Kosení trávníků probíhá kontinuálně po jednotlivých základních plochách, které na sebe vzájemně navazují. Tento postup eliminuje prostoje, snižuje přejezdové časy mezi jednotlivými základními plochami a činí celý proces sekání co nejefektivnějším. Proto není možné měnit pořadí kosení a provádět kosení některých ploch přednostně na úkor ploch jiných.

Počet sečí pro jednotlivé IT vychází především z finančních možností rozpočtu města, který má samozřejmě své limity. Pro I. IT je dle intenzity růstu naplánováno 4-5 sečí, pro II.IT 3. seče, pro III.IT 2 seče a pro IV a V..IT max. 1 seč. Smluvní termíny jednotlivých sečí jsou nastaveny pouze orientačně podle dlouhodobých zkušeností s tím, že přesné termíny kosení se upravují dle vývoje počasí a růstu trávy v jednotlivých letech.
Na webových stránkách společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. je možné shlédnout mapu města, ve které je znázorněné rozdělení zeleně do základních ploch a intenzitních tříd. Každý si tak může udělat představu, ve které IT se nachází jeho zájmová oblast.

Orientační termíny provádění sečí:

 

I.IT

II.IT

III.IT

IV.IT

V.IT

1. seč

1.5 .- 15.5.

1.5. – 31.5.

15.6. – 30.6.

1.7. – 31.7.

15.7. – 15.8.

2. seč

1.6. – 15.6.

5.6. – 5.7.

15.8. – 15.9.

 

 

3. seč

1.7. – 15.7.

10.8. – 10.9.

 

 

 

4. seč

15.8. – 30.8.

 

 

 

 

5. seč

25.9. – 10.10

 

 

 

 

 

Zeptejte se nás
Položky označené * jsou povinné
Vaše jméno
* Váš e-mail
* Vaše zpráva
Vyplňte prosím výsledek (číslo)
* tři plus pět