Výsadba keřů na náměstí

V loňském roce byla na náměstí Míru ve Svitavách obměněna výsadba v nádobách u sloupů veřejného osvětlení. Jednalo se o první část obnovy zeleně na náměstí.
V dubnu bude obnova zeleně pokračovat další etapou. Většina stávajících keřů v kruhových záhonech kolem kašny před základní školou
bude nahrazena novými keři. Nezbytné kácení současných keřů bude provedeno do konce měsíce března.