Ledovka

!!!Upozornění na tvorbu ledovky!!!

Od nedělního odpoledne do pondělního poledne (02.12., 03.12.2018) bude přes území České republiky, od západu k východu, postupovat frontální systém. Tento postup bude doprovázen převážně dešťovými srážkami, které budou namrzat a vytvářet silnou vrstvu ledovky, jejíž vrstva bude dosahovat mocnosti nejméně 5 mm.

Společnost SPORTES Svitavy s.r.o. jako správce místních komunikací tímto doporučuje občanům města Svitavy, aby dbali zvýšené opatrnosti v souvislosti s pohybem po místních, účelových a ostatních komunikacích, stejně tak i při pohybu po jednotlivých úsecích chodníků. V souvislosti se vznikem ledovky byla ze strany dodavatele společnosti AKVAMONT Svitavy s.r.o. zahájena zimní údržba dle Plánu zimní údržby platného pro rok 2018 – 2019.

Níže připojujeme doporučení zveřejněná ČHMÚ v souvislosti se vznikem ledovky:

Doporučení ke zmírnění následků náledí
- na mnoha místech se bude vytvářet náledí nebo zmrazky. Očekává se rozsáhlejší výskyt náledí.
- omezit vycházení ven, při pohybu venku chodit velmi opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by raději neměli vycházet.

Doporučení ke zmírnění následků slabé ledovky
- komunikace budou místy kluzké, řidiči a chodci by měli věnovat zvýšenou pozornost místním podmínkám.
- v případě jízdy autem sledovat dopravní zpravodajství.

Doporučení ke zmírnění následků silné ledovky
- očekává se bezprostřední tvorba ledovky při mrznoucím dešti. Nebezpečí četných úrazů a vysoké nehodovosti.
- doporučujeme, pokud možno nevycházet ani nevyjíždět autem. Při nutnosti pohybu venku nezbytná velká opatrnost.
- v případě nutnosti jízdy sledovat dopravní zpravodajství a jezdit mimořádně opatrně. Počítat s výrazným prodloužením doby jízdy.
- předpokládáme značné problémy v dopravě, pravděpodobné komplikace se zásobováním, zdravotnickými službami apod.
- při déletrvajícím dešti v důsledku tvorby ledovky na stromech, stožárech, drátech elektrického vedení a dalších předmětech nebezpečí padajících větví nebo lámání stromů, pravděpodobné výpadky v dodávce elektřiny, problémy v energetice apod.

Vzhledem k tvorbě ledovky a zvýšené možnosti způsobení zranění či nehody, doporučujeme zvýšenou opatrnost na pozemních komunikacích i chodnících: „kdo nemusí, ať nevychází a nevyjíždí“.

Děkujeme za pochopení

Ing. Bronislav Olšán

SPORTES Svitavy s.r.o.