Uzavřena lávka

Správce místních a účelových komunikací upozorňuje na uzavření lávky na ul. Komenského náměstí:
Z důvodu celkové degradace konstrukčních prvků lávky a mostovky a s ohledem na bezpečnost chodců, bude z důvodu nevyhovujícího technického stavu v 36. týdnu (až do zhotovení lávky nové) uzavřena lávka na Komenského náměstí. Lávka je určena pouze pro pohyb chodců, přičemž stav nosné konstrukce s ohledem na bezpečnost již nedovoluje další užívání. Odhadovaná zatížitelnost dle hlavní mostní prohlídky je 80 kg/m2. V současné době je zpracovávána projektová dokumentace k nové lávce, která bude následně vybudována. Realizace lávky bude předmětem jednání o rozpočtu a investicích pro rok 2020.