Osvětlení na hřbitově

Informuje všechny návštěvníky hřbitova, že od pondělí 14.října 2019 došlo k odpojení veřejného osvětlení. Odpojení je z důvodu demoličních prací na bývalém domu hrobníka. Tento stav potrvá cca týden.

Děkujeme za pochopení.