Informace

Vážení spoluobčané,
dne 4.4.2020 se měla uskutečnit celorepubliková dobrovolnická akce pořádaná spolkem Ukliďme Česko z.s.
Společnost SPORTES Svitavy s.r.o. se v letošním roce rozhodla o zorganizování této úklidové akce na území našeho města. Uskutečnění akce bylo naplánováno na 17.4.2020 a účastnit se jí mělo více než 1000 dětí ze všech základních škol jejichž zřizovatelem je Město Svitavy a zaměstnanci spol. SPORTES Svitavy s.r.o. Vzhledem k opatřením, která jsou zavedena v souvislosti s šířící se nákazou KORONAVIRU COVID-19 byla akce zrušena. Úklid měl proběhnout v okrajových částech našeho města, na naučných stezkách a v okolí cyklostezek.
Vzhledem ke zrušení akce a vzhledem k blížícímu se prodlouženému víkendu si dovoluji touto cestou vyzvat ke spolupráci na úklidu těchto lokalit všechny občany našeho města. Během velikonočních svátků Vaše kroky povedou i do přírody, přičemž si dovoluji Vás poprosit o pomoc při úklidu a sběru odpadků ve volné přírodě. Naše společnost ve svém sídle na ul. Tovární 28, Svitavy poskytne pro účel „sběrové akce“ pytle určené pro odpadky. Na území města je možné sesbíraný odpad shromažďovat v prostorách kontejnerových stání pro kontejnery s bioodpadem (mapa je dostupná na www.sportes.svitavy.cz) a my takto sebraný odpad následně odvezeme a dopravíme k likvidaci.

Všem sběratelům za spolupráci předem děkuji
 

Otevření Kompostárny

Dne 15.4.2020 bude opět pro veřejnost otevřena kompostárna.

Sportoviště

Uzavření všech sportovišť, pro veřejnost, jejichž provozovatelem je společnost SPORTES Svitavy s.r.o., i nadále až do odvolání trvá. V současné době je možné využít in-line dráhu a asfaltovou manipulační plochu v areálu Svitavského stadionu, ale pouze za podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Ing. Bronislav Olšán
SPORTES Svitavy s.r.o.