Pítko na náměstí

Technický úsek informuje o znovuopravení pítka na náměstí u pekařství Sázava.