Elektromobily

Státní fond životního prostředí České republiky v roce 2018 vypsal Výzvu č. 11/2018 pro podporu alternativních způsobů dopravy. Naše společnost připravila projekt obnovy vozového parku společnosti, kdy cílem projektu byla obnova 2 ks vozidel kategorie N1, která zabezpečují svoz odpadu z odpadkových košů rozmístěných v katastru města Svitavy. V září roku 2019 společnost SPORTES podala žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí České republiky v podporované aktivitě „Podpora alternativních způsobů dopravy“.

Vzhledem k předpokládaným nákladům, které společnost plánovala vynaložit pro nákup vozů byla SFŽP ČR schválena dotace ve výši 901.780,- Kč. V průběhu jarních měsíců byla vypsána veřejná zakázka a došlo k výběru dodavatelů a konkrétních elektromobilů.
První z vybraných vozidel je vozidlo nabízené spol. GARDEN Studio s.r.o., a to vozidlo GOUPIL G5.

Druhým z vybraných vozidel je vozidlo nabízené spol. TLAMKA s.r.o., a to vozidlo ALKÉ AT1, osazené prvky pro zimní údržbu – sypač SNOWEX, přední radlicí a válcovým kartáčem pro odstraňování sněhu.

   

Celkové pořizovací náklady:

GOUPIL G5 – 1.204.080,- Kč bez DPH
ALKÉ ATXN1 – 1.473.428,- Kč bez DPH
Celkem – 2.677.508,- Kč bez DPH
Dotace ve výši – 901.780,- Kč