Otevírání sportovišť

V souladu s nařízením Vlády ČR se od 3.12.2020 začínají otevírat i vnitřní sportoviště za zpřísněných hygienických nažízení.
 

Krytý plavecký bazén
(zahájí provoz v sobotu 5.prosince 2020)

Dle opatření vydaných vládou platí při vstupu na KPB tato pravidla:

  • max.povolená kapacita budovy bazénu je 50 návštěvníků (včetně vestibulu, chodeb apod.)
  • povinnost nosit roušku (zakrytí úst a nosu)
  • pární kabiny nelze využívat
  • při vstupu dezinfekce rukou
  • dodržování rozestupu 2m (řada, občerstvení apod.)
  • kapacita vířivky je omezena pouze na 2 návštěvníky

Vnitřní sportoviště (sportovní hala Na Střelnici, Šapito apod.)

Užívání vnitřních sportovišť je dle nařízení povoleno:

  • max. pro 10lidí
  • bez sociálního zařízení (tzn. bez šaten, sprch a WC)
  • během celé doby, i během sportování, je nutno používat roušku nebo respirátor nasazen tak, aby zakrýval ústa a nos

 

Venkovní sportoviště je možné využívat pouze ve smyslu USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY  ze dne 30. prosince 2020.

Prosíme všechny návštěvníky, aby dodržovala vládní nařízení, děkujeme.