Závada na veřejném osvětlení

Z důvodu poruchy na kabelovém vedení bude od 3.6.2022 nefunkční veřejné osvětlení na ulici Poličská, mezi ulicemi Myslbekova a Tobrucká. Současně bude veřejné osvětlení pouze omezeně funkční na ul. Sokolovská, T.G. Masaryka, park Jana Palacha a zbytek ul. Poličské.

Z důvodu poruchy a jejího odstraňování bude veřejné osvětlení svítit i v denních hodinách. Na odstranění závady intenzivně pracujeme.