Zasaďme se o stromy

 

Zasaďme se o stromy

Motto dokumentu: Zasaďme se o stromy bude se nám žít lépe.

SPORTES Svitavy s.r.o. je členem Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z. s. (dále jen SZKT).

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu:

·       sdružuje odborníky z oblastí projekce, realizace a péče o zeleň a krajinu v sídlech i mimo ně,

·       vytváří platformu pro vzájemnou komunikaci a výměnu zkušeností mezi jednotlivými profesemi a podporuje mezioborovou spolupráci,

·       zvyšuje profesní úroveň členů, jejich profesní sebevědomí, vzájemný respekt a společenskou prestiž,

·       pořádá osvětové akce, odborné konference, semináře, exkurze, webináře a workshopy,

·       usiluje o funkční a udržitelná řešení a podporuje změny myšlení a postojů s následnou aplikací do praxe.

 

Zasaďme se o stromy

Je dokumentem, který je určen široké veřejnosti, a to jak odborné, tak i laické.

Jeho základní úlohou je vysvětlit, jak důležitou úlohu stromy ve veřejném prostoru plní a také veřejnosti sdělit, že je to ona, kdo může společenskou poptávkou formulovat požadavek na lepší a kvalitnější péči o stromy. Veřejnost se prostřednictvím dokumentu seznámí se základními benefity a ekosystémovými službami, které nám stromy ve městech poskytují. Mezi základní představované benefity patří pozitivní vliv na zdraví, zlepšování mikroklimatu a zlepšení kvality ovzduší.

 

Na níže uvedeném odkaze je možné shlédnout dokument, který Vám pomůže zodpovědět mnoho otázek: (Ctrl+levé tlačítko myši)

(567) Zasaďme se o stromy - YouTube

 

Několik otázek pro úvahu po shlédnutí

Je důležité mít nebo nemít ve městě vysazené stromy?

·       Stromy vysazené pod okny, u parkovacích ploch, na náměstích, sportovištích, prostě ve veřejném prostoru. Stromy, které jsou zdrojem rizik, ale také nezměřitelných výhod.

Kde je pravda?

·       Mají pravdu ti, kteří si užívají bydlení uprostřed zeleně s vůní květů, za zpěvu ptactva, s přírodou a příjemným klima na dosah? Nebo spíše ti, kterým vadí spadané listí, květy a plody? Ti, kteří by raději chtěli místo stromů parkovací místa pro auta?

Zvažme všechna pro a proti.

·       Kolik poskytují stromy člověku ve městě služeb? Jak se o stromy starat? Jak a kam je vysazovat? Chceme s nimi žít v souladu?

·       Věčná přítomnost spadaného listí, květů a plodů. Vysoké náklady na péči. Ulepená auta, ucpané uliční vpusti, nižší světelný komfort při zastínění a možnost pádu větví či celých stromů.

 

Sestavil a formuloval: Ing. Bronislav Olšán

Využité zdroje:

www.szkt.cz

www.prachatice.cz

Ivan Střítezský